CO MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU?

Ulgi i odliczenia od podatku pozwalają podatnikowi zaoszczędzić często spore sumy pieniędzy. Warto poznać zasady ich przyznawania, aby dowiedzieć się, które z nich mogą Ci przysługiwać i jak je rozliczyć! Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z ulg.

Ulgi i odliczenia od podatku

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ULG.

Ulgi dzielą się na dwa rodzaje:

Odliczenia od PODATKU – czyli ulgi pozwalające obniżyć  podatek, dzięki czemu możemy np. otrzymać zwrot jego nadpłaty, należy do nich między innymi ulga prorodzinna (na dzieci).

Odliczenia od DOCHODU – czyli ulgi pozwalające obniżać uzyskany dochód o określone wydatki, co pośrednio wpływa także na wysokość podatku (np. ulga rehabilitacyjna).

co można odliczyć od podatku ulgi infografika

Aby sprawdzić jakie dokładnie ulgi Ci przysługują możesz skorzystać z kreatora w programie PITax.pl:

ULGA PRORODZINNA (NA DZIECKO).

Ulga na dziecko to jedna z najpopularniejszych ulg. Dotyczy ona wszystkich podatników wykonujących władzę rodzicielską nad dzieckiem, pełniących rolę opiekuna prawnego, a także rodziców zastępczych.

Ulga jest przyznawana za każdy miesiąc, w którym spełnione zostały warunki do jej otrzymania, a jej wysokość zależna jest od ilości dzieci oraz, w przypadku ulgi tylko na jedno dziecko, on dochodu podatnika.

Aby otrzymać ulgę na dzieci, należy w załączniku PIT/O podać ich liczbę oraz numery PESEL.

Przeczytaj więcej o uldze na dziecko w 2021 >

ULGA REHABILITACYJNA.

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności), a także dla osób, które w danym roku utrzymywały osobę niepełnosprawną.

Przysługuje ona na realizację celów rehabilitacyjnych (np. zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegi) oraz ułatwiania wykonywania czynności życiowych (np. przystosowanie mieszkań i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej).

Aby otrzymać ulgę, niezbędne będzie orzeczenie o niepełnosprawności (i dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną, która przebywała na naszym utrzymaniu w przypadku, gdy to opiekun ponosił koszty i odlicza je od dochodu), a także dowody dokumentujące poniesienie wydatku związanego z leczeniem lub rehabilitacją (faktury lub bankowe dowody zapłaty – same paragony nie są uznawane za dowód poniesienia wydatku). Trzeba będzie również wypełnić załącznik – PIT/O.

Przeczytaj więcej o uldze rehabilitacyjnej w 2021 >

ULGA NA INTERNET.

Z ulgi na Internet skorzystać mogą podatnicy korzystający z usług internetowych (dotyczy również internetu mobilnego) – o  ile są w stanie wykazać dowód potwierdzający poniesione koszty (stwierdzające faktycznie poniesienie wydatku, zawierające dane identyfikujące kupującego, sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę, np. faktury). Od dochodu możemy odliczyć całościową kwotę wydaną w danym roku na korzystanie z Internetu (jednak odliczenie nie może przekraczać 760 zł na osobę).

Odliczyć internet od dochodu możemy jedynie dwa razy, i to w latach po sobie następujących (jeżeli nigdy nie korzystaliśmy z ulgi, możemy to zrobić teraz, rozliczając PIT za rok 2020 oraz za rok – w picie za rok 2021). Aby to zrobić, należy uzupełnić odpowiednie pola w załączniku PIT/O.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i korzystanie z Internetu zalicza do jej kosztów, nie może dodatkowo odliczyć ulgi od dochodów.

Przeczytaj więcej o uldze internetowej w 2021 >

ULGA DLA KRWIODAWCÓW.

Honorowi dawcy krwi mogą liczyć na ulgę od dochodu. Jej wysokość zależy od ilości krwi, jaka została przekazana przez dawcę w danym roku. Należy pamiętać, iż ulga ta jest rozpatrywana w kategorii darowizn, zatem jest liczona wspólnie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego. Suma wszystkich przekazanych darowizn w danym roku nie może przekroczyć 6% dochodu.

Jeden litr krwi wyceniony został na 130 zł, natomiast jeden litr osocza – na 200 zł, jednak kwoty te mogą różnić się w zależności od składników krwi (np. wytworzonych przeciwciał w wyniku zabiegu uodpornienia).

Aby odliczyć ulgę, nie trzeba okazać oświadczenia stacji krwiodawca o przyjęciu krwi, będzie natomiast potrzebne zaświadczenie o ilości pobranej krwi (np. informacja na karcie honorowego dawcy). Wszystko uzupełnia się w załączniku PIT/O.

Programy do rozliczeń pomogą ustalić, które ulgi Ci się należą, a także prawidłowo je rozliczyć. Jednym z nich jest łatwy w obsłudze i bezpieczny program PITax.pl:

DAROWIZNY NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE.

jak Szlachetna Paczka pomaga rodzinom w potrzebie

Szlachetni Podatnicy, którzy przekazują datki na Organizację Pożytku Publicznego także mogą odliczyć ich wysokość od uzyskanego dochodu. Szczegóły dotyczące danych obdarowanej organizacji, kwoty darowizny i kwoty odliczenia uzupełniamy w załączniku PIT/O. Odliczenia dokonuje się na podstawie dowodu poniesionego kosztu, jakim jest dowód wpłaty na konto bankowe organizacji.

Odliczenie darowizny to nie to samo co przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego i odpisanie darowizny od przychodu nie wyklucza przekazania 1% na szczytny cel. Przekaż 1% podatku na Szlachetną Paczkę >