Kwota wolna od podatku w roku 2021/2022

Co to jest kwota wolna od podatku i ile wynosi?

Kwota wolna od podatku jest to limit zarobków w ciągu roku, do którego przekroczenia nie płaci się podatku PIT. Obowiązuje podatników rozliczających się za pomocą PIT-36 lub PIT-37.

Ile wynosi kwota wolna od podatku 2021?

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł. Natomiast kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł. Kwota wolna od podatku dotyczy dochodu, natomiast kwota zmniejszająca – podatku. Podatek dochodowy zapłacimy po przekroczeniu kwoty 8000 zł.

Wraz z rokiem 2022 w życie wchodzą przepisy Nowego Ładu, zgodnie z nimi kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 000 zł. Dotyczy to osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17% i 32%).

Rozliczając PIT dokonaj obliczeń za pomocą programu PIT i miej pewność poprawnego wypełnienia odpowiedniego formularza PIT:

Jak obliczamy kwotę zmniejszającą podatek?

Dochód do 8000 zł jest nieopodatkowany, jest to kwota zwolniona z podatku w 2021 roku.

Przy dochodzie od 8001zł do 13000zł kwotę zmniejszającą, czyli 1360 zł pomniejszymy o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem:

834,88 zł * (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł

Kiedy dochód wynosi od 13001 do 85528zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł.

Przy zarobkach w granicach od 85529zł do 127000zł kwotę pomniejszającą obliczamy:

525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł * (podstawa obliczenia podatku – 85528zł) / 41472 zł.

Dla dochodów od 127001zł nie ma kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota wolna od podatku a obowiązek rozliczania się

Kiedy dochód z całego roku mieści się w limicie kwoty wolnej, to nie zapłacimy od niego podatku, jednak nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i bez względu na wysokość dochodów musimy złożyć zeznanie podatkowe.

Przy rozliczaniu się za 2021 rok warto również pamiętać o możliwości skorzystania z ulg podatkowych, dzięki nim możemy zmniejszyć swój podatek.

Przy rozliczeniu można skorzystać z ulg takich jak:

Uwględnij wszystkie przysługujące Ci ulgi dzięki rozliczeniu PIT w programie PITax:

Przekaż 1% swojego podatku Szlachetnej Paczce: