Jak rozliczyć dochody z Holandii w PIT?

Jak rozliczyć dochody z zagranicy 

Osoby, które osiągają dochody za granicą Polski, muszą w pierwszej kolejności określić swój kraj jako miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Jest to tak zwana rezydencja podatkowa. Dzięki temu podatnik może ustalić, czy osiągając dochody zagraniczne, jednocześnie jest zobligowany do opłacania podatków w Polsce. Jeśli podatnik wskazuje jako swój kraj zamieszkania (do celów podatkowych), inny niż Polska jest tzw. nierezydentem i posiada ograniczony obowiązek podatkowy. W związku z tym, podatnik sporządza swoje zeznanie podatkowe tylko z dochodów osiągniętych w Polsce.  

W przypadku osób, które wskazują Polskę jako swój kraj zamieszkania (do celów podatkowych), posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy i są polskim rezydentem podatkowym.  

Polski rezydent podatkowy to osoba, która: 

Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce 

Jeśli podatnik jest polskim rezydentem podatkowym i osiąga dochody za pracę w Holandii, są one opodatkowane zarówno w Polsce jak i w Holandii. Występują również wyjątki od tej sytuacji. Może się zdarzyć, że dochody, które podatnik osiągnie za pracę w Holandii zostaną opodatkowane wyłącznie  
w Polsce. Aby tak się stało muszą zostać spełnione jednocześnie trzy warunki: 

Kiedy nie zostanie spełniony chociaż jeden z powyższych warunków, wynagrodzenie może zostać opodatkowane w Holandii oraz w kraju, w którym podatnik jest rezydentem.  

Rozliczenie dochodów z Holandii krok po kroku 

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania zarówno w Polsce jak i w Holandii, należy skorzystać z metody proporcjonalnego odliczenia. Polska zawarła z Holandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Każda praca wykonywana na terenie Holandii stanowi inny przypadek pod względem podatkowym, dlatego podatnik powinien rozpatrywać swoją sytuację indywidulanie, w oparciu o zapisy zawarte 
w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Podatnik nie składa deklaracji podatkowej za pracę w Holandii gdy: dochody za rok podatkowy zostały uzyskane tylko w Holandii i są one zwolnione w Polsce od podatku, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, dochód osiągnięty w Holandii należy opodatkować zarówno w Polsce jak i w Holandii. Jednak od tego podatku należnego odliczana jest kwota podatku zapłaconego w Holandii. Korzystając z tej metody podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, niezależnie czy oprócz dochodów z Holandii osiągnął dochody opodatkowane na terenie Polski według skali podatkowej. 

W przypadku kiedy podatnik przebywa okresowo w Holandii i tam osiąga dochody za wykonywaną pracę, jest zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce, w wysokości 12% tych dochodów.

Jak rozliczyć PIT z Holandii 

Podatnik, który uzyskał dochody za pracę w Holandii składa PIT 36 oraz jego załącznik PIT/ZG. Należy złożyć PIT jeśli zostały uzyskane dochody z Holandii:

Więcej na temat ulg od przychodów osiągniętych za granicą można przeczytać w artykule: „Czym jest ulga abolicyjna i ile można zyskać w 2024 roku”

Rozliczając roczny dochód, pamiętaj o przekazaniu 1,5% podatku na pomoc najbardziej potrzebującym. Wesprzyj Szlachetną Paczkę i działaj realnie.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku