Rozliczam online PIT 2023 Pobieram program PIT 2023

Jak przekazać 1,5% podatku?

Aby przekazać 1,5% podatku na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 w polu „Numer KRS” prosimy wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz kwotę 1,5% obliczonego podatku.

wzór:

Jak przekazać 1,5% podatku na Szalchetną Paczke